Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése

A GINOP-5.1.3. projekt célja egy 3D oktatási központ kialakítása. A központ célja, hogy a napjainkban egyre jobban teret hódító 3D nyomtatásban és a virtuális tervezésben rejlő végtelen lehetőségeket jobban megismertesse a különböző iparágak, célpiacok szereplőivel, és a technológia iránt érdeklődőkkel.

Ezzel összhangban központunk egyik fő célja, hogy átfogó képzést nyújtson a digitális folyamatok és a 3D nyomtatási technológiák együttes használatáról és alkalmazásáról.

A projekt által megcélzott célcsoportok:

  • megváltozott munkaképességűek
  • hátrányos helyzetű munkavállalók, közülük is a 25 év alatti és az 50 év feletti személyek

A választott üzleti tevékenység révén a célcsoportok a jövő egyik kulcs technológiájának az alkalmazása terén szereznek tapasztalatot, versenyképes tudást. Ennek jelentőségét növeli, hogy a technológia elterjedtsége miatt egyelőre csak kevesen rendelkeznek ilyen ismeretekkel, tapasztalatokkal. A későbbi elhelyezkedés, munkavégzés szempontjából fontos, hogy a projekt révén munkatapasztalatra, illetve jelentős kapcsolati hálóra tehetnek szert.

Tervezett üzleti szolgáltatások: tréningek, képzések tartása, rendezvények tartása (konferencia, bemutatók, szakkör), 3D-vel kapcsolatos tanácsadás (műszaki, üzletviteli), nyomtatás (bérnyomtatás, prototípus gyártás).

Társadalmi célú tevékenységek: tréningek, képzések, bemutatók tartása, közösségi tér működtetése, versenyek szervezése, együttműködések kialakítása, tájékoztatás (honlap, blog), önkéntes munka, közösségi szolgálat lehetőségének biztosítása.

A szolgáltatások – üzleti és társadalmi célú – folyamatosan kerülnek bevezetésre.

A projekt által támogatott tevékenységek: eszközbeszerzések, személyi jellegű ráfordítások, képzés célcsoport tagoknak, markerting tevékenység, projektmenedzsment, kötelező nyilvánosság, képzés akkreditáció, honlap fejlesztés.

 

Szemkamerás vizsgálatok

2012-ben GOP 2.1.1-11.M konstrukció keretében K+F célú eszközbeszerzésre kaptunk egy 9,7 millió Ft-os támogatást, mely keretében szemkamerás vizsgálatok végzésére alkalmas eszközök beszerzésére került sor.

A statikus szemkamerás mérések hagyományosan előre beállított, in-hall körülmények között működő eszközökkel történtek. Modern, notebookon is használható eszközeink segítségével lényegesen megnőttek az adat felvételi lehetőségek.

Az általunk alkalmazott SM IRED-M eszközök a hazai piacon általános –statikus, laboratóriumi eszközökhöz képest azonos pontossággal, kétszeres mintavételi gyakorisággal (120Hz) szolgáltatnak adatot.

Szemkamerás megoldásunk közvetlen műszerek méréssel szolgáltat adatokat különböző eszközökkel, szoftverekkel kapcsolatos felhasználói viselkedések vizsgálatára.

A szemkamerás mérés segítségével funkcionálisan, design és strukturális szempontból alapvető fontosságú inputok nyerhetők a különböző alkalmazások, felhasználói interfészek optimalizálásához.

 

Minőségügyi rendszer bevezetése

2013-ban a Vállalati Tanácsadás támogatás pályázati körben  egy 2 millió Ft összegű szervezetfejlesztési támogatást kaptunk a minőségbiztosítási rendszer kialakítására.