Küldetés, célok

A 3D nyomtatás és az ahhoz kapcsolódó innovatív megoldások, ismeretek elterjesztése a fenntartható fejlődés elérése érdekében.

Stratégia

A NOESIS átfogó célja elősegíteni az EU, illetve Magyarország kormánya által megfogalmazott stratégiák megvalósítását, különös tekintettel

 • a versenyképességre és a kohézióra;
 • oktatásra és képzésre;
 • a munkahelyteremtésre;
 • a kutatásra, fejlesztésre és innovációra;
 • a horizontális célokra (fenntartható fejlődés, esélyegyenlőség és diszkrimináció mentesség, férfiak és nők egyenlősége);
 • a társadalmi problémák megoldására és a társadalmi felelősségvállalásra.

A NOESIS specifikus céljai:

 • hozzájárulni a 3D nyomtatás és a kapcsolódó innovatív technológiák, alkalmazások közép-európai, és különösen hazai bevezetéshez, elterjesztéséhez;
 • ismert és elismert központtá válni a 3D nyomtatás terén Európában;
 • vezető oktatási központtá válni a digitális fogászat terén Közép-Európában;
 • a vezető oktatási központok közé tartozni az egészségügyi 3D nyomtatás terén Közép-Európában;
 • társadalmi célú vállalkozásként hozzájárulni a társadalmi problémák megoldásához.

Szolgáltatások

A cég tevékenységének fókuszában a 3D nyomtatás és az ahhoz szorosan kapcsolódó területek (pl. 3D képalkotás, 3D tervezés) állnak. A tevékenység tágabb értelemben kiterjed egyéb, ún. Ipar 4.0 körébe tartozó területekre is (pl. digitális gyártás, digitális folyamatok), és általánosságban a digitális készségek fejlesztésére.

A cég működésének egyik pillére a társadalmi célú tevékenység végzése. Ennek keretében számos tevékenység tervezett, melyek (nem kizárólagos jelleggel) az alábbiak: ismeretterjesztés, képességfejlesztés, szemléletformálás, kötelező közösségi szolgálat / önkéntes munka végzésének biztosítása, közösségépítés, inkubálás.

A másik pillér az üzleti tevékenység végzése, a pénzügyi-gazdasági fenntarthatóság biztosítása, végső soron a küldetés és a kitűzött célok elérése érdekében.

Az üzleti tevékenység által megcélzott területek:

 • tréningek, képzések (OKJ is), rendezvények tartása;
 • műszaki tanácsadás, szolgáltatás, gyártás;
 • üzletviteli tanácsadás (piackutatás, stratégiai, innovációs tanácsadás);
 • közösségi funkció kialakítása;
 • K+F+I projektek előkészítése, megvalósítása.

A 3D nyomtatás szinte minden szakterületen alkalmazható. Ugyanakkor, a hazai és régiós lehetőségekkel összhangban célszerű a tevékenységet néhány szakterületre koncentrálni, ezen belül is prioritásokat meghatározva.

Az általunk megcélzott szakterületek:

 • fogászat,
 • egészségipar,
 • autóipar,
 • ékszeripar,
 • lakossági szektor.

Célcsoportok

A célcsoportok tekintetében célszerű megkülönböztetni az üzleti, illetve a társadalmi célú tevékenység célcsoportjait. A két célcsoport között természetesen tapasztalható átfedés:

Az üzleti tevékenység célcsoportjai alapvetően:

 • cégek,
 • magánszemélyek (lakossági szektor),
 • kormányzati szervezetek, intézmények,
 • kutatási intézmények.

A társadalmi célú tevékenység célcsoportjai alapvetően:

 • oktatási intézmények,
 • magánszemélyek,
 • civil szervezetek (alapítvány, egyesület, szövetség, stb.)
 • kormányzati szervezetek, intézmények,
 • kutatási intézmények.